Andelsselskabet Røjle Forsamlingshus

Røjle Bygade 87

afholder generalforsamling

 

Onsdag den 22. Februar 2017 kl. 19:00

i Røjle Forsamlingshus

 

Dagsorden i følge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden Finn Pjengaard i hænde, 

senest 8 dage før, på telefon 40964378

eller mail finnpje@gmail.com

Efter generalforsamlingen er der smørrebrød.

Alle er velkomne

Vel mødt.

Bestyrelsen