BESTYRELSEN

Formand

Arne Kejser Bachmmann

arnebachmann71@gmail.com

Næstformand

Søs Christiansen

sosvolkmannchr@gmail.com

Sekretær

Lene Andersen

korsbjergvej1@gmail.com

Kasserer

Vagn H G Møller

53 13 13 95

vagnmoeller@outlook.com

Bestyrelsesmedlem

Klaus Frederiksen

klauskrat@gmail.com